Δημήτριος Νικ. Γιακουμακης

Δημήτριος Νικ. Γιακουμακης

O Δημήτριος Νικ. Γιακουμάκης γεννήθηκε στα Χανιά την 9η Ιουνίου του 1969. Απόφοιτος Λεοντείου Λυκείου Πατησίων ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Delaware (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων (Στρατός Ξηράς, Υγειονομικό /Ψυχολόγος) συνέχισε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στη Γνωστική Επιστήμη (Manchester, UK), στις Ερευνητικές Μεθόδους και Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις (Surrey, UK), στη Μουσική και Ψυχοθεραπεία (London, UK,).
Ολοκλήρωσε την εξειδίκευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία-Ομαδική Ανάλυση με ένα ευρύ φάσμα τομέων σε Ομαδικά Δυναμικά, Οργανωτική Ηγεσία, Ομάδες Μικρού – Μεσαίου – Μεγάλου Τύπου, Χαρακτηριστικά Ομάδων-Ομαδικά Φαινόμενα.
Από το 1997 εργάζεται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας σε συνδυασμό με το Ανθρώπινο Δυναμικό των Ομίλων και των Εταιρειών. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει τις θεωρητικές σπουδές στη Μουσική, ενώ σε συνδυασμό με τη χρήση πιάνου λειτουργούν ως εργαλεία ατομικών και ομαδικών συναντήσεων.
Υπήρξε συνεργάτης-μέλος- της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας. Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ινστιτούτων Ομαδικής Ανάλυσης (E.G.A.T.I.N.) & της Παγκόσμιας Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.), του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων και του Συλλόγου των Μουσικο-Ψυχοθεραπευτών της Αμερικής.
Διετέλεσε συντονιστής και υπεύθυνος Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Επικράτειας, ως Συντονιστής Ατομικών/Ομαδικών Εργασιών (projects) σε Ασφαλιστικές Εταιρείες, εξωτερικός εξεταστής στα Τμήματα του Ανθρώπινου Δυναμικού διαφόρων Ασφαλιστικών Ομίλων, συντονιστής Ομάδων Εργαζομένων στο Παιδικό Εκπαιδευτικό Μουσείο- Βιοτεχνολογικό και Βιομηχανικό Μουσείο στο Λαύριο, συντονιστής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Κρήτης. Ως Πολιτικός Ψυχολόγος – Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Director (BoD) Advisor) εταιρειών όπως της TNL Development Ltd. του Λονδίνου και Διευθυντής του Τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας.
Συμμετέχει σε Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια εργαστήρια, συμπόσια και συνέδρια, με παρουσιάσεις και ανακοινώσεις στα πεδία της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, των Νευρο-επιστημών καθώς και στη Μουσική και Ψυχοθεραπεία.