Δρ Φώτης Φυτσιλής

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας

Επιστημονική Υπηρεσία

Φώτης Φύτσιλης

Στα 20 χρόνια της επαγγελματικής του πείρας ως ηλεκτρολόγος και οικονομολόγος μηχανικός ο Δρ Φώτης Φυτσιλής έχει δραστηριοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από τις τηλεπικοινωνίες και τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας έως τη διοίκηση έργων και οργανισμών.
Μετά την απασχόλησή του στον τομέα της έρευνας στη Γερμανία, εργάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως ειδικός σύμβουλος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα. Από το 2007, εργάζεται στη Βουλή των Ελλήνων. Έχοντας εργαστεί σε κυβερνητικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς, ο Δρ Φυτσιλής επελέγη για την θέση του επικεφαλής συμβούλου (Resident Twinning Advisor) ενός σημαντικού Ευρωπαϊκού διακοινοβουλευτικού έργου για τη βελτίωση των νομοθετικών, διοικητικών και ανοικτών διαδικασιών στην Εθνοσυνέλευση της Σερβίας. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2015.
Το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 έλαβε μέρος ως επισκέπτης καθηγητής του Universidad Complutense de Madrid στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα EUPADRA περί νομοθέτησης και κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Ο Δρ Φυτσιλής είναι ιδρυτής του Hellenic OCR Team, μιας ανοικτής πληθοποριστικής πρωτοβουλίας για την επεξεργασία και μελέτη κοινοβουλευτικών δεδομένων. – https://fitsilis.gr