Νιφόρος Θάνος

Οικονομολόγος

Νιφόρος Θάνος

Ο κος Νιφόρος (49) είναι οικονομολόγος με 25ετή δραστηριότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα με σημαντική εμπειρία στη προσέλκυση Ξένων Άμεσων και Έμμεσων Επενδύσεων και στη χρηματοδότηση έργων και εξαγωγών με την αξιοποίηση επενδυτικών εργαλείων χαρτοφυλακίου και Αναπτυξιακών Οργανισμών και Τραπεζών. Έχει διατελέσει στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής στην ΕΤΕΒΑ και εργαστεί για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτικά γραφεία στην Αθήνα και Νέα Υόρκη, ως οικονομικός αναλυτής και στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής με ποικίλα αντικείμενα όπως η εταιρική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση έργων, η εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, οι αποτιμήσεις εταιρειών, οι αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα και Αφρική καθώς και με χρηματοδοτήσεις ενναλακτικών πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στη Χιλή.
Έχει διατελέσει συνεργάτης της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας Overseas Private Investment Corporation με έδρα τη Ουάσιγκτον, συνεργάτης των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη των Αρχών για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις, επενδυτικός σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας για τη περίοδο 2015-2016 με αντικείμενο την προσέλκυση επενδύσεων, τη εισήγηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη προώθησης επενδυτικών θεμάτων μέσω της οικονομικής διπλωματίας. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το European University της Ελβετίας και μεταπτυχιακού τίτλου MBA στην χρηματοοικονομική διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Hull της Αγγλία και είναι Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος.